Công cụ tra cứu sàn Forex hiệu quả
Trang chủ » Tin tức » Thông tin

Giấy phép CySEC là gì ? Tìm hiểu về Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)

SanFX.info 25-05-2023

Giấy phép CySEC là gì ?

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC), với tư cách là cơ quan giám sát độc lập, được thành lập theo Điều 5 của Luật Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001, chịu trách nhiệm giám sát thị trường và thị trường dịch vụ đầu tư như chứng khoán & Forex.

Giới thiệu chi tiết về giấy phép CySEC

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là tổ chức cấp giấy phép hoạt động kinh doanh Forex cho các sàn Forex lớn và uy tín trên toàn thế giới. Mục tiêu của CySEC là bảo vệ nhà đầu tư và sự minh bạch của thị trường tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng.

Giấy phép CySEC là gì ? Tìm hiểu về Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)

Chức năng và nhiệm vụ của CySEC

 1. Xem xét các đơn đăng ký và cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị dưới sự giám sát của mình, đồng thời đình chỉ và thu hồi các giấy phép của các sàn Forex hoặc tổ chức tài chính vi phạm.
 2. Giám sát và điều chỉnh hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Síp và các thị trường có tổ chức khác trong lãnh thổ Cộng hòa và các giao dịch được thực hiện trên các thị trường này.
 3. Giám sát và điều chỉnh các tổ chức chịu sự giám sát của nó để đảm bảo tuân thủ luật điều chỉnh hoạt động của CySEC.
 4. Thực hiện tất cả các cuộc điều tra cần thiết theo các nhiệm vụ được pháp luật quy định và thay mặt cho các cơ quan giám sát nước ngoài khác.
 5. Yêu cầu và thu thập thông tin cần thiết hoặc hữu ích cho việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin cho bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân hoặc tổ chức nào để cung cấp thông tin được yêu cầu.
 6. Thực hiện các hình thức xử phạt hành chính, kỷ luật theo quy định của pháp luật.
 7. Yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật thị trường Forex.
 8. Đơn gửi tòa án có thẩm quyền ra lệnh tạm giữ, thu giữ hoặc phong tỏa hoặc ngăn chặn việc chuyển nhượng hoặc giao dịch liên quan đến tài sản.
 9. Ban hành chỉ thị, quyết định giám sát.
 10. Hợp tác và trao đổi dữ liệu và thông tin với các cơ quan công quyền khác của Cộng hòa, các cơ quan giám sát có thẩm quyền của nước ngoài và các tổ chức khác.

Thông tin liên hệ với CySEC

Hướng dẫn sàn Forex xin cấp giấy phép CySEC

Quy trình nộp hồ sơ

 • Bước 1: Điền vào mẫu đơn 144-03-01
 • Bước 2: Theo Chương 2 của mẫu đơn, bạn phải nộp các khoản phí mà CySEC yêu cầu
 • Bước 3: Gửi mẫu đơn tới Ủy ban Chứng khoán và Ngoại Hối Cộng hòa Síp theo địa chỉ ở mục thông tin liên hệ
 • Bước 4: CySEC xem xét đơn đăng ký hoặc yêu cầu gặp trực tiếp người nộp đơn (nếu cần)
 • Bước 5: Hội đồng quản trị CySEC quyết định có cấp phép hay không
 • Bước 6: Trả lời quyết định trong thời hạn từ 2-6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

Nội dung mẫu đơn xin đăng ký cấp giấy phép CySEC

1. Thông tin chi tiết của sàn Forex

Bao gồm tên công ty, tên giao dịch, số đăng ký và ngày đăng ký, địa chỉ văn phòng đã đăng ký, địa chỉ văn phòng trụ sở chính, địa chỉ gửi thư, thông tin liên hệ, trang web, kiểm toán bên ngoài, cố vấn pháp lý, v.v.

2. Các dịch vụ, hoạt động và loại công cụ tài chính được ủy quyền được yêu cầu

2.1 Điền loại hình công ty đầu tư:

 • Các công ty đầu tư truyền thống (như công ty chứng khoán);
 • Hợp đồng chênh lệch (CFD)/Forex;
 • Giao dịch quyền chọn nhị phân;
 • Giao dịch thuật toán;
 • Loại kết hợp (cần giải thích)

2.2 Điền loại dịch vụ đầu tư:

Phần 1: Hoạt động và Dịch vụ Đầu tư 

 1. Chấp nhận và xử lý các lệnh giao dịch liên quan đến một hoặc nhiều công cụ tài chính
 2. Thay mặt khách hàng thực hiện các lệnh giao dịch
 3. Giao dịch tài khoản của chính mình
 4. Quản lý danh mục đầu tư
 5. Tư vấn đầu tư
 6. Bảo lãnh phát hành các công cụ tài chính và/hoặc đặt mua các công cụ tài chính dựa trên các cam kết rõ ràng
 7. Vận hành các cơ sở thương mại đa phương.

Phần 2: Dịch vụ tài chính khác

 1. Lưu giữ và quản lý các công cụ tài chính cho tài khoản của khách hàng, bao gồm lưu ký và các dịch vụ liên quan như quản lý tiền mặt/tài sản thế chấp
 2. Một công ty cung cấp tín dụng hoặc khoản vay cho nhà đầu tư để giúp nhà đầu tư giao dịch một hoặc nhiều công cụ tài chính có liên quan đến khoản tín dụng hoặc khoản vay đó;
 3.  Đưa ra lời khuyên về các vấn đề như cơ cấu vốn, chiến lược ngành và các vấn đề liên quan, cũng như tư vấn và các dịch vụ liên quan đến mua bán và sáp nhập
 4. Cung cấp dịch vụ ngoại hối liên quan đến dịch vụ đầu tư
 5. Nghiên cứu đầu tư và phân tích tài chính hoặc các hình thức tư vấn chung khác liên quan đến giao dịch công cụ tài chính
 6. Dịch vụ liên quan đến bảo lãnh phát hành
 7. Các hoạt động dịch vụ đầu tư Phần 1 và Phần 2 và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến (5), (6), (7) và (10) trong Phần 3
Tham khảo thêm:   FXORO

Phần 3: Công cụ tài chính

 1. Chứng khoán có thể chuyển nhượng
 2. Công cụ thị trường tiền tệ
 3. Tổ chức đầu tư tập thể
 4. Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lãi suất hoặc lợi suất, hoặc công cụ phái sinh, chỉ số tài chính hoặc biện pháp tài chính có thể được thanh toán bằng vật chất hoặc tiền mặt;
 5. Quyền chọn, tương lai, hoán đổi, thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn và bất kỳ giao dịch phái sinh nào liên quan đến hàng hóa, các giao dịch này được thanh toán bằng tiền mặt hoặc phương thức thanh toán tiền mặt do hai bên lựa chọn thông qua đàm phán (ngoại trừ trường hợp vỡ nợ hoặc chấm dứt đơn hàng);
 6. Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hóa, có thể được thanh toán thực tế, miễn là giao dịch được thực hiện trên thị trường được điều tiết hoặc/và thị trường giao dịch đa phương;
 7. Các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, kỳ hạn và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hóa không được đề cập trong Phần 3(6). Các hợp đồng này có thể được thanh toán bằng các đối tượng vật chất, không được sử dụng cho mục đích thương mại, có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, được thanh toán bù trừ và thanh toán thông qua các trung tâm thanh toán bù trừ được công nhận hoặc yêu cầu gọi ký quỹ thường xuyên;
 8. Các công cụ phái sinh chuyển giao rủi ro tín dụng
 9. CFD tài chính
 10. Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi, thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn và hợp đồng chính thức liên quan đến khí hậu, vận chuyển hàng hóa, trợ cấp phát thải hoặc tỷ lệ lạm phát hoặc các điều kiện khác phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc các khoản thanh toán bằng tiền mặt được thương lượng (không phải do vỡ nợ hoặc lý do khác sự kiện chấm dứt) bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến thống kê kinh tế và liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, chỉ số và biện pháp không được đề cập trong Phần này, có các đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, đặc biệt, khi chịu trách nhiệm về Giao dịch theo quy định hoặc thị trường đa phương, thanh toán bù trừ và thanh toán thông qua các trung tâm thanh toán bù trừ được công nhận hoặc lệnh gọi ký quỹ định kỳ.

3. Kiểm toán nội bộ hệ thống

4. Báo cáo giao dịch

5. Các hoạt động khác

Các loại chi phí xin cấp giấy phép

Phí thành viên hàng năm là 3.500 euro và phần % hoa hồng tỷ lệ thuận với doanh thu của công ty.

Hướng dẫn gửi khiếu nại sàn Forex lừa đảo lên CySEC

Khiếu nại lên CySEC có khó không?

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) không có quyền bồi thường và do đó sẽ không điều tra các khiếu nại cá nhân. Tuy nhiên, CySEC xem xét tất cả các khiếu nại được gửi tới CySEC khi thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình. Có nghĩa là CySEC sẽ không trực tiếp xử lý các khiếu nại của bạn, nên nếu sàn Forex có lừa đảo bạn và bị tố cáo thì CySEC cũng chỉ xem và lưu ý lại cho sàn Forex lừa đảo đó. Cho đến khi, lượng khiếu nại quá nhiều thì CySEC mới có động thái xử phạt sàn Forex.

Các bạn lưu ý: Có rất nhiều sàn Forex lừa đảo mạo danh có giấy phép của CySEC. Các bạn cần cẩn thận lựa chọn các sàn Forex uy tín.

Quy trình khiếu nại

1. Liên hệ trực tiếp với CIF (Nhà đầu tư Síp)

(1) CIF sẽ cung cấp một số tham chiếu duy nhất (chỉ áp dụng cho các khiếu nại gửi đến CIF sau ngày 1 tháng 1 năm 2016). Số tham chiếu này sẽ được sử dụng cho tất cả các liên lạc trong tương lai với Cơ quan Khiếu nại Tài chính và/hoặc CySEC liên quan đến khiếu nại.

Tham khảo thêm:   HFM

(2) CIF phải trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày để cho bạn biết họ đã nhận được khiếu nại của bạn.

(3) CIF cần trả lời khiếu nại của bạn bằng văn bản trong vòng 2 tháng, cho bạn biết liệu khiếu nại đã được giải quyết thành công hay chưa hoặc tại sao họ cần thêm thời gian để điều tra khiếu nại (tối đa 3 tháng kể từ ngày khiếu nại).

2. Liên hệ với Cơ quan Khiếu nại Tài chính 

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi từ công ty CIF, họ đã từ chối khiếu nại của bạn hoặc không trả lời khiếu nại của bạn trong vòng ba tháng, bạn nên kiểm tra với Cơ quan Khiếu nại Tài chính và tìm cách hòa giải bồi thường có thể.

Thanh tra Tài chính là một dịch vụ độc lập giải quyết tranh chấp giữa CIF và khách hàng.

Cơ quan Khiếu nại Tài chính phải được liên hệ trong vòng 4 tháng kể từ khi nhận được phản hồi cuối cùng của CIF, nếu không Cơ quan Khiếu nại có thể không giải quyết được khiếu nại của bạn.

Chi tiết liên hệ của Ombudsman tài chính

3. Gửi đơn khiếu nại lên tòa án

Nếu bạn không muốn chấp nhận quyết định của Thanh tra Tài chính, bạn có thể đưa vụ việc của mình ra tòa. Thủ tục tố tụng dân sự thường được bắt đầu tại Tòa án Quận.

Lưu ý: Để thông báo cho CySEC rằng một khiếu nại đã được gửi đến CIF (2016), vui lòng điền vào biểu mẫu trên trang web của CySEC.

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/

Cơ chế giải quyết phá sản

Tên tổ chức: Quỹ đền bù cho nhà đầu tư (ICF)

1. Giới thiệu về ICF

Khách hàng của Quỹ Dịch vụ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF) Các thành viên của Quỹ, được thành lập theo Điều 59(1) và (2) của Luật số 144(I)/2007 (“Luật”), điều chỉnh việc chào bán, thực hiện các hoạt động đầu tư , hoạt động của thị trường quy định và các vấn đề liên quan khác. Với tư cách là khoản bồi thường của nhà đầu tư cho các khách hàng là công ty CIF chứ không phải là một tổ chức tín dụng, vì sự phát triển và hoạt động liên tục của ICF, các quyền và chức năng của ICF được điều chỉnh bởi luật pháp và Chỉ thị 144-2007-15 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) ( được gọi là “Chỉ thị”) Giám sát.

2. Mục tiêu của ICF và yêu cầu nộp đơn xin bồi thường

Tùy thuộc vào sự thỏa mãn của các điều kiện tiên quyết, ICF cam kết đảm bảo các khiếu nại của khách hàng được bảo hiểm đối với các công ty thành viên của ICF bằng cách trả tiền bồi thường, nếu cần.

(1) Tất cả các nhà đầu tư không chuyên nghiệp và khách hàng của các công ty thành viên ICF được ICF bảo vệ đều có thể yêu cầu bồi thường.

(2) Người nộp đơn có thể là một thể nhân hoặc pháp nhân, hoặc một nhóm người hoặc một nhóm tài sản không có tư cách pháp nhân.

(3) Người nộp đơn không nhất thiết phải là công dân của Cộng hòa Síp. Người nước ngoài cư trú tại Síp cũng như người Síp hoặc người nước ngoài cư trú ở nước ngoài cũng có thể nộp đơn.

3. Tôi có thể yêu cầu bồi thường trong những trường hợp nào?

Trong mọi trường hợp, và tuân theo một trong các điều kiện tiên quyết được nêu trong Điều 3, khoản 1 của Chỉ thị này, khiếu nại phải phát sinh từ các dịch vụ đầu tư do các thành viên của ICF cung cấp hoặc được hỗ trợ bởi khoản 1 Phần II của khung pháp lý thứ ba Dịch vụ, bao gồm khách hàng của các chi nhánh của các công ty thành viên ICF được thành lập tại các quốc gia thành viên EU. Trong số đó, địa chỉ của chi nhánh của công ty thành viên ICF có thể không ở Síp và có thể có hoặc không có địa điểm kinh doanh trên lãnh thổ (nghĩa là cung cấp dịch vụ xuyên biên giới).

(1) Dịch vụ bồi thường của ICF không bao gồm các yêu cầu bồi thường theo khuôn khổ thứ hai của Chỉ thị.

(2) Một năm sau khi tư cách thành viên của một công ty thành viên ICF hết hạn, khách hàng của công ty đó không có quyền yêu cầu Quỹ ICF bồi thường.

(3) Ngoài ra, ICF không chấp nhận các khiếu nại sau: phát sinh từ giao dịch giữa các cá nhân, giao dịch làm phát sinh tội phạm hình sự.

Tham khảo thêm:   City Index

4. Số tiền bồi thường

Khi người nộp đơn đáp ứng các điều kiện bồi thường, số tiền bồi thường tối đa mà ICF có thể trả là 20.000 euro. Những điều trên áp dụng cho tổng số tiền mà người nộp đơn yêu cầu bồi thường đối với công ty thành viên ICF, bất kể số lượng tài khoản, loại tiền tệ và địa chỉ nơi dịch vụ được cung cấp.

Thời hạn gửi yêu cầu bồi thường: Không ít hơn 5 tháng và không quá 9 tháng kể từ khi công bố Thư mời yêu cầu bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

(1) Tên của người nộp đơn;

(2) Địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử của người nộp đơn;

(3) Mã số khách hàng của người nộp đơn trong công ty thành viên ICF;

(4) Chi tiết về thỏa thuận dịch vụ giữa công ty thành viên ICF và người nộp đơn;

(5) Loại và số tiền của yêu cầu bồi thường;

(6) Chi tiết bằng chứng về đơn yêu cầu bồi thường và số tiền yêu cầu bồi thường.

Nếu có các phần bổ sung khác, ICF sẽ công bố chúng trong thông báo “Mời đăng ký yêu cầu bồi thường”.

ICF chỉ định ít nhất một kế toán viên có trình độ và ít nhất một luật sư (có kiến ​​thức về các vấn đề thị trường đầu tư), để đánh giá đơn đăng ký gửi tới ICF và đề xuất với Ủy ban hành chính ICF về việc chấp nhận hoặc từ chối toàn bộ hoặc từ chối các yêu cầu của đơn đăng ký. phần.

Các công ty thành viên của ICF thành lập chi nhánh tại các quốc gia thành viên EU khác (nước thứ 3) để cung cấp dịch vụ và khách hàng địa phương cũng có quyền yêu cầu. Số tiền yêu cầu của mỗi khách hàng sẽ được xác định theo cơ chế bồi thường của nhà đầu tư địa phương và số tiền tối đa sẽ không vượt quá 20.000 euro.

Nếu quốc gia không có cơ chế bồi thường cho nhà đầu tư, số tiền bồi thường tối đa cho mỗi tài khoản là 3.417 euro.

Sau khi số tiền được xác định, cuộc họp ICF sẽ ghi lại danh sách khách hàng yêu cầu bồi thường và số tiền bồi thường của từng khách hàng, đồng thời thông báo hồ sơ cho các công ty thành viên của CySEC và ICF trong vòng 5 ngày làm việc. Khách hàng có liên quan được thông báo về kết quả trong vòng 15 ngày làm việc.

Sau khi gửi hồ sơ danh sách cho CySEC, ICF phải trả cho khách hàng số tiền đã yêu cầu trong vòng 3 tháng.

5. Cách thức nộp hồ sơ

Phương pháp 1:

Điền vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường trực tuyến thông qua trang web chính thức của CySEC. (Link cụ thể sẽ được thông báo trong thông báo “Thư mời nộp hồ sơ”)

Phương pháp 2:

Thư được chuyển đến văn phòng ICF.

Địa chỉ: Bồi thường Nhà đầu tư ICF cho Khách hàng IF, 27 Diagorou Str., 1097 Nicosia, Síp.

Thư phải bao gồm:

(1) Thông tin chi tiết về người nộp đơn (tên, địa chỉ, số CMND/hộ chiếu, số fax điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

(2) Tên của công ty thành viên ICF tương ứng, cũng như số khách hàng và số tài khoản đầu tư của người nộp đơn;

(3) Loại và số tiền yêu cầu bồi thường;

(4) Bản sao hồ sơ tài khoản trên nền tảng giao dịch;

(5) Bản sao hồ sơ gửi và rút tiền của tài khoản giao dịch;

(6) Bản sao giấy chứng nhận tiền gửi (như chuyển khoản nhanh, ủy nhiệm chi, giấy báo vay, v.v.)

(7) Giải thích về các sự kiện và bằng chứng về nguyên nhân của khiếu nại và giải thích về giá trị của khiếu nại phát sinh từ các hành động hoặc sơ suất của các công ty thành viên ICF;

(8) Bằng chứng tài liệu khác để hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường;

(9) Giấy chứng nhận và bản sao thông tin liên lạc với các công ty thành viên của ICF;

(10) Chữ ký viết tay để xác nhận những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật và chính xác.

6. Lưu ý

Trước khi nộp đơn yêu cầu bồi thường cho ICF, người nộp đơn phải đọc kỹ “Luật” và “Hướng dẫn” ở trên.

Nếu phát hiện vi phạm trong quá trình xem xét tiếp theo, ICF có quyền yêu cầu người nộp đơn trả lại số tiền đã được bồi thường.

Liên kết liên quan đến CySEC

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi về sàn ( 0 )

Thống kê

82

Bản tin

149

Sàn Forex

6721423

Lượt xem

42909

Lượt thích

60853

Truy cập

14607

Yêu thích

Email

Facebook

Lên đầu trang

Xin lỗi, bạn không thể sao chép nội dung này.